Mijn twee cent over delibereren

— 29 augustus 2015 door Martijn Verstraelen

“In de laatste schoolweek zitten onze zonen drieënhalve dag thuis”, zucht mama Marijke De Reu. “Er is geen opvang op school, want het zijn deliberaties. Maar de laatste vrijdag moeten mijn kinderen wel hun rapport afhalen op school.”

Een frustratie van sommige ouders, maar die dagen waarop er geen opvang voorzien wordt, zijn nodig. Tenslotte beslissen wij als leerkrachten dan over de verdere studieloopbaan van onze leerlingen.

Op 29 augustus 2015 publiceerde deredactie.be een artikel over een voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits waarbij leerlingen met een B-attest enkel zouden kunnen zittenblijven als de delibererende klassenraad dat expliciete advies vermeldt op de eindbeslissing.

Mijn inspiratie voor deze tekst komt eigenlijk voort uit één tweet...

Wat als de studierichtingen op zijn en je niet meer kan zakken?? #crevits #idiootplan

— Fieke (@_Go_Diva_) 29 augustus 2015

Ik haat het woord zakken. Helaas denken ouders nog vaak dat overschakelen van een ASO-richting naar een TSO-richting een degradatie is. Er zijn echter ook studierichtingen in het TSO die zwaarder zijn dan andere richtingen in het ASO. Zo moet een leerling van Techniek-Wetenschappen (TSO) absoluut niet onderdoen voor een leerling uit Wetenschappen-Wiskunde (ASO)! Integendeel: de leerlingen van TW hebben zelfs méér wetenschappen dan de leerlingen van WeWi... Ik spreek dan ook liever van heroriënteren.

Het is de eerste bedoeling van een B-attest om een leerling die niet op zijn plaats zit in een studierichting alsnog in de juiste richting te duwen, zonder verlies van studiejaar. Toegegeven, in de meeste gevallen zal dat betekenen dat een leerling naar een meer praktijkgerichte studierichting binnen hetzelfde studiegebied verhuist. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn! Ik denk bijvoorbeeld aan een leerling die in 3 Handel-Talen ooit een B-attest kreeg. Hij startte het jaar daarna in 4 Sportwetenschappen (ASO).

 

De attesten

Naar mijn - bescheiden - mening is dit de bedoeling van de verschillende attesten:

Vooral deze laatste visie is zeer extreem. Maar uiteindelijk betekent een C-attest dat de leerling hoe dan ook het jaar moet overdoen, zelfs in een andere studierichting. Dat kan dus enkel met terkorten op vakken in de basisvorming. Een C-attest geven omdat er op de school waar je zelf lesgeeft geen geschikte richtingen zijn voor die leerling, of omdat je wil dat de leerling overzit in dezelfde studierichting, is geen goede oplossing!

In mijn inleiding verwees ik al naar de verzuchting van een mama wiens kinderen een aantal dagen thuis zitten op het einde van het schooljaar. Logisch ook, want de leerkrachten hebben soms moeilijke beslissingen te nemen. Om daar even luchtig overheen te gaan, is voor niemand goed. Dus, beste ouders, gun ons rustig de tijd om over jullie kinderen na te denken. Bij een B-attest wordt er namelijk steeds een gemotiveerd advies geformuleerd. Wat dat advies wordt, is van leerling tot leerling anders.

Ik vraag zelf meestal op het einde van het jaar wel aan de leerlingen welk attest ze verwachten en wat ze zouden doen bij een B-attest (overzitten of van richting veranderen). Het is dus niet zo dat wij "boven de hoofden van de leerlingen" beslissingen nemen, maar vaak nemen we in ons advies ook op wat ze zelf aangeven, tenzij wij écht van mening zijn dat de richting niets voor hen is. Ga ervan uit dat wij, als leerkrachten, jullie kinderen kennen en dat wij weten waar we mee bezig zijn. Maar helaas zijn er natuurlijk ook leerlingen waarvoor eender welk advies het verkeerde is...

 

Wat zou dit voorstel van minister Crevits concreet veranderen?

Op dit moment hebben de leerlingen (lees: ouders) de vrije keuze om bij een B-attest van richting te veranderen in het volgende studiejaar, of te blijven zitten in dezelfde studierichting. In 99 % van de gevallen formuleert de KR het beste advies voor de leerling, maar soms hebben leerlingen/ouders geen oren naar dit advies, waardoor de leerling later in de problemen komt.

Het voorstel van de minister maakt de overstap van studierichting verplicht, tenzij de KR het advies van over te zitten expliciet opneemt in de eindbeslissing. Is dit goed? De meeste leerlingen/ouders volgen nu ook al het advies van de KR, dus de minderheid die niet luistert naar het advies, is daarbij gebaat. In het geval dat later zou blijken dat de KR tóch het verkeerde advies gegeven heeft: sorry, wij zijn ook maar mensen.

De enige manier waarop de KR een leerling zal kunnen "dwingen" om over te zitten, is met een C-attest. Nu is het ook zo. Het B-attest zal nog steeds de keuze open laten, maar enkel als het advies van overzitten werd vermeld. Als dat niet werd vermeld, moet de leerling starten in het volgende studiejaar, maar in een andere studierichting. Voor al het overige blijven de mogelijkheden hetzelfde.

Ik ben benieuwd naar de tekst van de nieuwe omzendbrief (SO 64 - Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs van 25/06/1999, laatst gewijzigd op 31/07/2015) waarin deze zaken geregeld gaan worden.

Maar onthoud één ding, beste ouders, we hebben heus niet de drang om jullie kinderen te buizen. Wij hebben het beste met hen voor!Deze mening is strikt persoonlijk en vertegenwoordigt niet het standpunt van het GO! of het Atheneum Malle.